BCS UG (ograničena odgovornost)
Andreasstrasse 5
59929 Brilon
Deutschland

Tel.: +49-(0)2961/91091-0
Fax: +49-(0)2961/91091-99
E-pošta: sales@bcs-computer.com

Registarski sud: AG Arnsberg
HRB 12411

Direktor: Ruediger Sielaff

Identifikacioni broj poreza na promet prema § 27 zakon o porezu na promet: DE318835097

Platforma Evropske komisije za online rješavanje sporova: https://ec.europa.eu/odr

Nismo obavezni niti spremni da učestvujemo u postupku rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

DOCID: ##ITK-92382952db0ff40fdd3f40ffc176a048##