Indholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. konklusion
 3. Tilbagetrækning
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
 6. Ejendomsforbehold
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Gældende lov
 9. jurisdiktion
 10. Alternativ Tvistbilæggelse

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende "GTC") for BCS UG (begrænset ansvar) (i det følgende "sælger") gælder for alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (i det følgende "kunde") med sælger mht. sælgeren lukker de varer, der vises i sin onlineshop. Inkluderingen af ​​kundens egne betingelser modsiges hermed, medmindre andet er aftalt.

1.2 En forbruger i betydningen af ​​disse vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der afslutter en lovlig transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller deres uafhængige professionelle aktivitet. En iværksætter i betydningen af ​​disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der, når de indgår en juridisk transaktion, udøver deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

2) Konklusion

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgerens onlinebutik repræsenterer ikke bindende tilbud fra sælgerens side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan afgive tilbudet ved hjælp af onlinebestillingsformularen integreret i sælgerens onlinebutik. Efter at have valgt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afleverer kunden et juridisk bindende kontrakttilbud med hensyn til varerne i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

 • ved at sende kunden en skriftlig bekræftelse på ordre eller en ordrebekræftelse skriftligt (fax eller e-mail), og omfanget af den ordrebekræftelse til kunden er relevant, eller
 • ved at give kunden med de bestilte varer, hvor omfanget af den adgang af varer til kunden er relevant, eller
 • ved efter levering af hans instruks han kunden til at betale.

Hvis flere af ovennævnte alternativer er tilgængelige, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af ovennævnte alternativer finder sted først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter indgivelsen af ​​tilbudet af kunden at løbe og slutte med udløbet af den femte dag, som følger forsendelsen af ​​tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte periode, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Ved afgivelse af et tilbud via sælgers onlinebestillingsformular gemmes kontraktens tekst af sælgeren, efter at kontrakten er indgået og sendt til kunden i tekstform (f.eks. E-mail, fax eller brev), efter at kunden har sendt sin ordre. Enhver yderligere levering af kontraktteksten fra sælgeren finder ikke sted. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgerens onlinebutik, inden han afgiver sin ordre, arkiveres ordredataene på sælgerens websted og kan tilgås gratis af kunden via hans adgangskodebeskyttede brugerkonto ved at give de tilsvarende loginoplysninger.

2.5 Inden der afgives en bindende ordre via sælgers onlinebestillingsformular, kan kunden identificere mulige inputfejl ved nøje at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af inputfejl kan være browserens udvidelsesfunktion, ved hjælp af hvilken repræsentationen på skærmen forstørres. Kunden kan rette sine poster som en del af den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.6 Det tyske og det engelske sprog er tilgængelige til indgåelse af kontrakten.

2.7 Ordrebehandling og kontakt udføres normalt via e-mail og automatisk ordrebehandling. Kunden skal sikre, at den e-mail-adresse, han har angivet til behandling af ordren, er korrekt, så de e-mails, der sendes af sælgeren, kan modtages på denne adresse. Navnlig skal kunden ved brug af SPAM-filtre sikre, at alle e-mails, der sendes af sælgeren eller tredjeparter bestilt af sælgeren til at behandle ordren, kan leveres.

3) Tilbagetrækning

3.1 Forbrugere har generelt en fortrydelsesret.

3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten kan findes i sælgerens annulleringspolitik.

3.3 Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der på tidspunktet for kontraktens indgåelse ikke hører til nogen EU-medlemsstat, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse ligger uden for Den Europæiske Union på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

4) Priser og betaling

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser samlede priser, der inkluderer lovpligtig moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger, der opstår, specificeres særskilt i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 I tilfælde af leverancer til lande uden for EU kan der opstå yderligere omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal bæres af kunden. Disse inkluderer f.eks. Omkostninger til pengeinstitutters overførsel af penge (f.eks. Overførselsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. Told). Sådanne omkostninger kan også opstå i forbindelse med overførsel af midler, hvis leveringen ikke sker til et land uden for Den Europæiske Union, men kunden foretager betalingen fra et land uden for Den Europæiske Union.

4.3 Betalingsmulighederne meddeles kunden i sælgerens onlinebutik.

4.4 Hvis der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betaling straks efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

5) Forsendelse vilkår

5.1 Levering af varer finder sted på forsendelsesruten til den leveringsadresse, der er specificeret af kunden, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i sælgerens ordrebehandling, afgørende. Hvis man afviger fra dette, er leveringsadressen, som kunden har gemt hos PayPal på betalingstidspunktet, afgørende, når man vælger PayPal-betalingsmetode.

5.2 Hvis levering af varerne mislykkes af grunde, som kunden er ansvarlig for, bærer kunden de rimelige omkostninger, som sælgeren har afholdt. Dette gælder ikke med hensyn til forsendelsesomkostningerne, hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret. For returomkostningerne gælder bestemmelserne i sælgerens afbestillingspolitik, hvis kunden udøver sin fortrydelsesret.

5.3 Sælgeren forbeholder sig ret til at trække sig ud af kontrakten i tilfælde af forkert eller forkert selvlevering. Dette gælder kun i tilfælde af, at sælgeren ikke er ansvarlig for manglende levering, og sælgeren har afsluttet en specifik sikringstransaktion med leverandøren med behørig omhu. Sælgeren vil gøre alt for at anskaffe varerne. I tilfælde af utilgængelighed eller kun delvis tilgængelighed af varerne underrettes kunden straks, og vederlaget refunderes straks.

5.4 Afhentning er ikke mulig af logistiske grunde.

6) Ejendomsforbehold

Hvis sælgeren på forhånd, forbeholder han titlen til de leverede varer indtil fuld betaling af købesummen skyldte.

7) Ansvar for mangler (garanti)

7.1 Hvis den købte vare er defekt, gælder bestemmelserne om lovpligtigt ansvar for mangler.

7.2 Hvis kunden optræder som forbruger, bliver han bedt om at klage til udbyderen over leverede varer med åbenbar transportskade og at informere sælgeren herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på hans lovbestemte eller kontraktmæssige krav om mangler.

8) Gældende lov

8.1 For alle juridiske forhold mellem parterne gælder Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning, med undtagelse af lovgivningen om international køb af løsøre. For forbrugerne gælder dette valg af lov kun i det omfang, at beskyttelsen ikke er tilbagekaldt af obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sin sædvanlige bopæl.

8.2 Desuden gælder dette lovvalg med hensyn til den lovbestemte fortrydelsesret ikke for forbrugere, der ikke hører til nogen EU-medlemsstat på det tidspunkt, hvor kontrakten indgås, og hvis eneste opholds- og leveringsadresse er uden for Den Europæiske Union på det tidspunkt, hvor kontrakten indgås.

9) Jurisdiktion

Hvis kunden er en købmand, juridisk person af offentlig ret eller offentlig ret særlig fond etableret i det område af Forbundsrepublikken Tyskland, den eneste værneting for alle tvister, der opstår fra denne kontrakt er den virksomhed som sælger. Hvis kunden er etableret uden for Forbundsrepublikken Tyskland, er den virksomhed som sælger enekompetence for eventuelle tvister i forbindelse med denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav i henhold til aftalen af ​​kundens handel eller erhvervsmæssig aktivitet kan henføres. Men i de ovennævnte tilfælde er sælgeren under alle omstændigheder berettiget til at ringe til retten på kundens forretningssted.

10) Alternativ Dispute Resolution

10.1 EU-Kommissionen giver en platform til online tvistbilæggelse på Internettet under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår som følge af online købs- eller servicekontrakter, der involverer en forbruger.

10.2 Sælgeren er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsudvalg.

© IT-advokatfirma

DOCID: ##ITK-787db3e514863e28666ba6b81bba8748