BCS UG tager sin forpligtelse over for miljøet meget alvorligt.
Af denne grund informerer vi dig nedenfor om emnet batteri og bortskaffelse af gammelt udstyr.

A. Bemærkninger om bortskaffelse af batterier

I forbindelse med salg af batterier eller levering af enheder, der indeholder batterier, er vi forpligtet til at informere dig om følgende:

Batterier indeholder værdifulde råmaterialer, der er skadelige for miljøet, men som kan genbruges. Gamle batterier må derfor ikke havne i almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat.

Som slutbruger er du juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier. Du kan returnere gamle batterier, som vi har eller har medført i vores sortiment, som nye batterier gratis til vores forsendelseslager (BCS UG, Andreasstrasse 5, D-59929 Brilon).
Alternativt kan slutbrugere også returnere gamle batterier til kommunale indsamlingssteder eller genbrugscentre eller hvor som helst i butikker, hvor der sælges batterier / genopladelige batterier.
Symbolerne på batterierne har følgende betydning:

Symbolet for det overstregede skraldespand betyder, at batteriet ikke må kastes i husholdningsaffaldet.

Pb = batteri indeholder mere end 0,004 masseprocent bly.
Cd = batteri indeholder mere end 0,002 masseprocent cadmium.
Hg = batteriet indeholder mere end 0,002 procent af kviksølv.

Bemærk ovenstående oplysninger for miljøvenlig bortskaffelse.

B. Noter om bortskaffelse af gamle apparater (elektriske og elektroniske apparater)

Loven om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG) indeholder et stort antal krav til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. De vigtigste er anført her.

1. Separat samling af gamle enheder
Elektrisk og elektronisk udstyr, der er blevet affald, kaldes gammelt udstyr. Ejere af gamle apparater skal give dem en separat samling usorteret kommunalt affald. Især er gamle apparater ikke i husholdningsaffaldet, men i specielle indsamlings- og retursystemer.

2. Batterier og genopladelige batterier
Ejere af gamle enheder skal adskille gamle batterier og akkumulatorer, som ikke er lukket af den gamle enhed, fra den gamle enhed, inden de afleveres til et indsamlingssted.

3. Mulighed for at returnere gammelt udstyr
Ejere af gamle apparater fra private husholdninger kan aflevere dem på de offentlige affaldsbortskaffelsesmyndigheders opsamlingssteder eller på de indsamlingssteder, der er oprettet af producenter eller distributører i henhold til ElektroG's forstand. En online mappe med indsamlings- og returpunkter kan findes her: https://www.ear-system.de/earverzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

4. Beskyttelse af personlige oplysninger
Gamle enheder indeholder ofte følsomme personlige oplysninger. Dette gælder især for informations- og telekommunikationsudstyr såsom computere og smartphones. Bemærk i din egen interesse, at hver slutbruger er ansvarlig for sletningen af ​​data om det affaldsudstyr, der skal bortskaffes.

5. Betydning af symbolet "overstreget skraldespand"
Symbolet for en krydset hjulkasse vises regelmæssigt på det elektriske og elektroniske udstyr

påpeger, at den respektive enhed skal være optaget separat fra usorteret kommunalt affald ved slutningen af ​​dens levetid.

6. Rådgivning om affaldsforebyggelse
I henhold til bestemmelserne i direktiv 2008/98 / EU om affald og dets implementering i lovgivningen i EU-medlemslandene har affaldsforebyggelsesforanstaltninger generelt prioritet frem for affaldshåndteringsforanstaltninger. Forebyggelsesforanstaltninger for affald for elektrisk og elektronisk udstyr inkluderer især forlængelse af deres levetid ved at reparere defekt udstyr og sælge brugt udstyr, der er i god stand i stedet for at sende det til bortskaffelse. Det føderale affaldsforebyggelsesprogram med deltagelse af føderale stater indeholder yderligere oplysninger:
https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unterbeteiligung-der-laender/

8. Hvad betyder det for dig?

 1. når man afleverer en ny elektrisk eller elektronisk enhed til en slutbruger, at tage en gammel enhed tilbage til slutbrugeren af ​​den samme type enhed, som i det væsentlige udfører de samme funktioner som den nye enhed, gratis på stedet for overdragelse eller i umiddelbar nærhed deraf, og
 2. Gamle apparater, der ikke er større end 25 cm i nogen ekstern dimension, kan tages gratis tilbage i husholdningsmængder, enten i detailhandelen eller i umiddelbar nærhed. Enhedens tilbagelevering er ikke knyttet til køb af en elektrisk eller elektronisk enhed.

Hvilke elektriske og elektroniske apparater, der er omfattet af denne regulering, kan findes i enhedslisten i bilag 1 til ElektroG.

Du har følgende muligheder for at returnere din gamle enhed:

 • Gamle apparater kan afleveres på de offentlige affaldsbortskaffelsesmyndigheders opsamlingssteder eller på de indsamlingssteder, der er oprettet af producenter og distributører i henhold til ElektroG.
  En online katalog over indsamlings- og returpunkter kan findes her:
  https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf
 • BCS UG opfylder sin tilbagetagelsesforpligtelse over for dig i henhold til ElektroG. Så send os din gamle enhed tilbage.
 • Du kan selvfølgelig også aflevere dit elektriske affald direkte til os på stedet.
  BCS UG
  Andreasstrasse 5
  59929 Brilon

Dette er den eneste måde at sikre miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse.