Tartalomjegyzék

 1. Hatály
 2. következtetés
 3. visszavonás
 4. Árak és fizetési feltételek
 5. Szállítási és szállítási feltételek
 6. Retenciós cím
 7. Felelősség a hibákért (garancia)
 8. Alkalmazandó jog
 9. igazságszolgáltatás
 10. Alternatív vitarendezés

1) Alkalmazási terület

1.1 A BCS UG (korlátozott felelősség) (továbbiakban „eladó”) jelen általános szerződési feltételei (továbbiakban „ÁSZF”) vonatkoznak minden olyan áruszállítási szerződésre, amelyet a fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban „vásárló”) az eladóval köt. az eladó webáruházában bemutatott árukra. Az ügyfél saját feltételeinek feltüntetése ezúton ellentmond, hacsak más megállapodás nem történt.

1.2 Fogyasztó a jelen feltételek értelmében minden olyan természetes személy, aki jogi ügyleteket köt olyan célokra, amelyek túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységük. A vállalkozó a jelen feltételek értelmében olyan természetes vagy jogi személy vagy jogi társaság, amely jogi ügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenysége során jár el.

2) A szerződés megkötése

2.1 Az eladó online boltjában található termékleírások nem jelentenek kötelező érvényű ajánlatokat az eladó részéről, hanem arra szolgálnak, hogy az ügyfél kötelező erejű ajánlatot nyújtson be.

2.2 A Kunde kann das Angebot über das in Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren in virtualellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangeben in Bezug War ab in die im.

2.3 Az eladó öt napon belül elfogadhatja az ügyfél ajánlatát,

 • írásbeli megrendelés visszaigazolással vagy szöveges (fax vagy e-mail) megrendelés visszaigazolással, amely esetben a megrendelés visszaigazolása az ügyfélnél hiteles, vagy
 • - a megrendelt áruk kiszállítása az ügyfélnek, amely esetben az áruk hozzáférése az ügyfél számára döntő, vagy -
 • kérve az ügyfelet a megrendelés benyújtása után fizetni.

Ha a fent említett alternatívák közül több létezik, akkor a szerződést abban a pillanatban kell megkötni, amikor a fent említett alternatívák valamelyike ​​előbb megtörténik. Az ajánlat elfogadásának határideje az ajánlat megküldésének napját követő napon kezdődik, és az ajánlat feladását követő ötödik napon ér véget. Ha az eladó a fent említett határidőn belül nem fogadja el az ügyfél ajánlatát, akkor ezt az ajánlat elutasításának kell tekinteni, azzal a következménnyel, hogy az ügyfelet már nem köti szándéknyilatkozata.

2.4 Az ajánlat benyújtásakor az eladó online megrendelőlapján a szerződés szövegét az eladó a szerződés megkötését követően elmenti, és szöveges formában (pl. E-mail, fax vagy levél) elküldi az ügyfélnek, miután az ügyfél elküldte megrendelését. Az eladó semmilyen további rendelkezést nem küld a szerződés szövegéről. Ha az ügyfél a megrendelés leadása előtt létrehozott egy felhasználói fiókot az eladó online boltjában, a megrendelés adatait archiválja az eladó weboldalán, és az ügyfél a megfelelő bejelentkezési adatok megadásával ingyenesen hozzáférhet a jelszavával védett felhasználói fiókján keresztül.

2.5 A megrendelő kötelező beküldése előtt az eladó online megrendelőlapján az ügyfél a képernyőn megjelenő információk figyelmes elolvasásával azonosíthatja az esetleges beviteli hibákat. A bemeneti hibák jobb felismerésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyítási funkciója, amelynek segítségével a képernyőn megjelenített kép nagyításra kerül. Az ügyfél az elektronikus megrendelési folyamat részeként kijavíthatja bejegyzéseit a szokásos billentyűzet és egér funkciók használatával, amíg rákattint a gombra, amely befejezi a rendelési folyamatot.

2.6 A szerződés megkötéséhez német és angol nyelv áll rendelkezésre.

2.7 A megrendelések feldolgozása és a kapcsolattartás általában e-mailben és automatizált megrendelések feldolgozásával történik. Az ügyfélnek meg kell győződnie arról, hogy az általa a megrendelés feldolgozásához megadott e-mail cím helyes-e, hogy az eladó által küldött e-mailek ezen a címen fogadhatók legyenek. Különösen a SPAM-szűrők használatakor az ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy az eladó vagy a megrendelés feldolgozásával megbízott harmadik fél által küldött összes e-mailt kézbesíthessék.

3) A visszavonás joga

3.1 A fogyasztóknak általában elállási joguk van.

3.2 Az elállási joggal kapcsolatos további információk az eladó lemondási szabályzatában találhatók.

3.3 Az elállási jog nem vonatkozik azokra a fogyasztókra, akik a szerződés megkötésekor nem tartoznak az Európai Unió egyik tagállamához, és akiknek a székhelye és szállítási címe a szerződés megkötésekor az Európai Unión kívül található.

4) Árak és fizetési feltételek

4.1 Hacsak az eladó termékleírásában nincs másképp feltüntetve, a megadott árak a törvényben foglalt forgalmi adót tartalmazó összes árat jelentik. Az esetlegesen felmerülő további szállítási és szállítási költségeket a megfelelő termékleírás külön határozza meg.

4.2 Az Európai Unión kívüli országokba történő szállítás esetén további költségek merülhetnek fel, amelyekért az eladó nem felelős, és amelyeket az ügyfél visel. Ide tartoznak például a pénzintézetek hitelintézetek általi átutalásának költségei (pl. Átutalási díjak, árfolyamdíjak) vagy importvámok vagy adók (pl. Vámok). Ilyen költségek a pénzátutalással kapcsolatban is felmerülhetnek, ha a kézbesítés nem az Európai Unión kívüli országba történik, de az ügyfél a fizetést az Európai Unión kívüli országból teljesíti.

4.3 A fizetési lehetőség (ek) et az eladó online boltjában közöljük az ügyféllel.

4.4 Ha banki átutalással történő előre történő fizetésről állapodtak meg, a fizetés a szerződés megkötését követően azonnal esedékes, hacsak a felek nem állapodtak meg későbbi határidőben.

5) A szállítási és szállítási feltételek

5.1 Az áruk leszállítása a feladó útján történik, az ügyfél által megadott szállítási címre, hacsak másként nem állapodunk meg. A tranzakció feldolgozása során az eladó megrendelésének feldolgozásában megadott szállítási cím a meghatározó. Ennek ellenére a PayPal fizetési mód kiválasztásakor meghatározó az ügyfél által a fizetéskor a PayPal-nál tárolt szállítási cím.

5.2 Ha az áruk leszállítása olyan okok miatt nem sikerül, amelyekért az ügyfél felelős, az eladó viseli az ésszerű költségeket. Ez nem vonatkozik a szállítási költségekre, ha az ügyfél ténylegesen él az elállási jogával. A visszaküldési költségekre, ha az ügyfél hatékonyan gyakorolja lemondási jogát, az eladó lemondási szabályzatában foglalt rendelkezések érvényesek.

5.3 Az eladó fenntartja a jogot, hogy helytelen vagy nem megfelelő önszolgáltatás esetén elálljon a szerződéstől. Ez csak abban az esetben érvényes, ha az eladó nem felelős a kézbesítés elmulasztásáért, és az eladó kellő körültekintéssel kötött egy konkrét fedezeti ügyletet a szállítóval. Az eladó minden ésszerű erőfeszítést megtesz az áruk beszerzése érdekében. Ha az áruk nem állnak rendelkezésre, vagy csak részlegesen állnak rendelkezésre, az ügyfelet azonnal tájékoztatják, és az ellenértéket azonnal megtérítik.

5.4 Átvétel logisztikai okokból nem lehetséges.

6) Saját foglalás

Ha az eladó előzetesen fenntartja a szállított áruk tulajdonjogát, amíg az esedékes vételárat teljes mértékben meg nem fizet.

7) Felelősség a hibákért (garancia)

7.1 Ha a megvásárolt termék hibás, akkor a hibákért való törvényi felelősség rendelkezései érvényesek.

7.2 Ha az ügyfél fogyasztóként jár el, arra kérik, hogy panaszkodjon a szállítónak nyilvánvaló szállítási sérüléssel ellátott szállított árukkal kapcsolatban, és erről tájékoztassa az eladót. Ha az ügyfél nem tesz eleget, ez nincs hatással a törvényben előírt vagy szerződéses hibákra.

8) Alkalmazandó jog

8.1 A Német Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó a felek közötti minden jogviszonyra, kivéve az ingó javak nemzetközi vásárlására vonatkozó törvényeket. A fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a biztosított védelmet a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam kötelező erejű rendelkezései nem vonják vissza.

8.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und derenininiger Wohnsitz und européenne des Deutsch Deutsch English Français.

9) Joghatóság

Ha az ügyfél kereskedőként, közjogi jogi személyként vagy speciális közjogi alapként működik, amelynek székhelye a Német Szövetségi Köztársaság területén található, az e szerződésből eredő valamennyi jogvita kizárólagos joghatósága az eladó üzlethelye. Ha az ügyfél a Németországi Szövetségi Köztársaság területén kívül található, az eladó székhelye az e szerződésből eredő összes jogvita kizárólagos joghatósága, ha a szerződést vagy a szerződésből eredő követeléseket az ügyfél szakmai vagy üzleti tevékenységének tulajdoníthatják. A fenti esetekben azonban az eladó mindenképpen jogosult az ügyfél üzletének bíróságához fordulni.

10) Alternatív vitarendezés

10.1 Az EU Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez az alábbi linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ez a platform kapcsolattartási pontként szolgál a fogyasztót érintő online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből fakadó viták bíróságon kívüli rendezéséhez.

10.2 Az eladó nem köteles és nem hajlandó részt venni a fogyasztói választottbírói testület előtti vitarendezési eljárásban.

© IT ügyvédi iroda

DOCID: ##ITK-787db3e514863e28666ba6b81bba8748