Turinys

 1. apimtis
 2. išvada
 3. atšaukimas
 4. Kainos ir apmokėjimo sąlygos
 5. Pristatymo ir pristatymo sąlygos
 6. Nuosavybės teisės išlaikymas
 7. Atsakomybė už trūkumus (garantija)
 8. Taikoma teisė
 9. jurisdikcija
 10. Alternatyvus ginčų sprendimas

1) Taikymo sritis

1.1 Šios bendrosios BCS UG (ribotos atsakomybės) (toliau „pardavėjas“) sąlygos (toliau – GSS) taikomos visoms prekių pristatymo sutartims, kurias vartotojas ar verslininkas (toliau „klientas“) sudaro su pardavėju. pardavėjui savo internetinėje parduotuvėje pateiktas prekes. Kliento sąlygų įtraukimas prieštarauja, nebent buvo susitarta dėl ko nors kito.

1.2 Vartotojas, kaip apibrėžta šiose sąlygose, yra bet kuris fizinis asmuo, sudarantis teisinį sandorį tikslais, kurie paprastai nėra nei komerciniai, nei jų savarankiška profesinė veikla. Verslininkas pagal šias sąlygas yra fizinis ar juridinis asmuo arba teisinė bendrija, kurie, sudarydami teisinį sandorį, vykdo savo komercinę ar savarankišką profesinę veiklą.

2) Išvada

2.1 Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esantys prekių aprašymai nėra privalomi pardavėjo pasiūlymai, tačiau jie naudojami klientui įpareigojančiam pasiūlymui pateikti.

2.2 Pasiūlymą klientas gali pateikti naudodamasis internetine užsakymo forma, integruota pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Įdėjęs pasirinktas prekes į virtualų pirkinių krepšelį ir atlikęs elektroninį užsakymo procesą, klientas pateikia teisiškai įpareigojantį prekių pirkimo krepšelyje pasiūlymą, spustelėdamas mygtuką, kuris užbaigia užsakymo procesą.

2.3 Pardavėjas gali priimti kliento pasiūlymą per penkias dienas,

 • išsiuntus klientui rašytinį užsakymo patvirtinimą arba užsakymo patvirtinimą teksto forma (faksu ar el. paštu), tokiu atveju autorizuotas užsakymo patvirtinimo gavimas kliente, arba
 • pristatant užsakytas prekes klientui, tokiu atveju lemiamos galimybės naudotis prekėmis yra klientui, arba
 • paprašius kliento sumokėti po užsakymo.

Jei egzistuoja kelios iš minėtų alternatyvų, sutartis sudaroma tuo metu, kai atsiranda viena iš minėtų alternatyvų. Pasiūlymo priėmimo laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai klientas atsiuntė pasiūlymą, ir baigiasi penktą dieną po pasiūlymo išsiuntimo. Jei pardavėjas nepriima kliento pasiūlymo per minėtą laikotarpį, tai laikoma pasiūlymo atmetimu, dėl kurio kliento nebepareigoja jo ketinimų deklaracija.

2.4 Pateikdamas pasiūlymą per pardavėjo internetinę užsakymo formą, sutarties tekstą pardavėjas išsaugo po sutarties sudarymo ir išsiunčia klientui teksto forma (pvz., El. Paštu, faksu ar laišku), klientui išsiuntus savo užsakymą. Pardavėjas jokios kitos sutarties teksto nuostatos nevykdo. Jei klientas, prieš pateikdamas savo užsakymą, pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra sukūręs vartotojo abonementą, užsakymo duomenys bus archyvuojami pardavėjo svetainėje ir klientas galės nemokamai naudotis savo slaptažodžiu apsaugota vartotojo paskyra, pateikdamas atitinkamus prisijungimo duomenis.

2.5 Prieš privalomą užsakymo pateikimą per pardavėjo internetinę užsakymo formą, klientas gali nustatyti galimas įvesties klaidas, atidžiai perskaitydamas ekrane rodomą informaciją. Veiksminga techninė priemonė geriau atpažinti įvesties klaidas gali būti naršyklės išplėtimo funkcija, kurios pagalba padidinamas vaizdavimas ekrane. Klientas gali ištaisyti savo įrašus kaip elektroninio užsakymo proceso dalį, naudodamas įprastas klaviatūros ir pelės funkcijas, kol jis spustelės mygtuką, užbaigiantį užsakymo procesą.

2.6 Sutarčiai sudaryti galima naudotis vokiečių ir anglų kalbomis.

2.7 Užsakymai apdorojami ir kontaktai dažniausiai atliekami el. Paštu ir automatiniu būdu. Klientas turi įsitikinti, kad jo nurodytas užsakymo apdorojimui elektroninio pašto adresas yra teisingas, kad pardavėjo siunčiamus el. Laiškus būtų galima gauti šiuo adresu. Visų pirma, naudodamas SPAM filtrus, klientas turi užtikrinti, kad būtų galima pristatyti visus el. Laiškus, kuriuos pardavėjas ar trečiosios šalys užsakė pardavėjui užsakymui apdoroti.

3) panaikinimas

3.1 Vartotojai paprastai turi atsisakymo teisę.

3.2 Daugiau informacijos apie sutarties atsisakymo teisę galite rasti pardavėjo atšaukimo politikoje.

3.3 Teisė atsisakyti sutarties netaikoma vartotojams, kurie sutarties sudarymo metu nepriklauso Europos Sąjungos valstybei narei ir kurių vienintelis gyvenamosios vietos ir pristatymo adresas sutarties sudarymo metu yra už Europos Sąjungos ribų.

4) Kainos ir mokėjimas

4.1 Jei pardavėjo prekės aprašyme nenurodyta kitaip, nurodytos kainos yra bendros kainos, į kurias įskaičiuotas įstatyme numatytas pardavimo mokestis. Visos papildomos pristatymo ir siuntimo išlaidos, kurios gali atsirasti, atskirai nurodomos atitinkamame produkto aprašyme.

4.2 Pristatant į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų, gali atsirasti papildomų išlaidų, už kurias pardavėjas neatsako ir kurias turi padengti klientas. Tai apima, pavyzdžiui, kredito įstaigų pinigų pervedimo išlaidas (pvz., Pervedimo mokesčius, valiutos kurso mokesčius) arba importo muitus ar mokesčius (pvz., Muitus). Tokios išlaidos gali atsirasti ir dėl lėšų pervedimo, jei pristatymas atliekamas ne į šalį, esančią už Europos Sąjungos ribų, tačiau klientas atsiskaito iš šalies, esančios už Europos Sąjungos ribų.

4.3 Apie mokėjimo būdą (-us) klientui bus pranešta pardavėjo internetinėje parduotuvėje.

4.4 Jei buvo susitarta dėl išankstinio apmokėjimo banko pavedimu, mokėti reikia iškart po sutarties sudarymo, nebent šalys susitarė dėl vėlesnės datos.

5) Pristatymo sąlygos

5.1 Prekių pristatymas vyksta siuntimo maršrutu kliento nurodytu pristatymo adresu, nebent susitarta kitaip. Tvarkant operaciją, lemiamas yra pristatymo adresas, nurodytas pardavėjo užsakyme. Nepaisant to, renkantis „PayPal“ mokėjimo būdą, lemiamas yra pristatymo adresas, kurį klientas atsiskaitymo metu saugo „PayPal“.

5.2 Jei prekių pristatymas nepavyksta dėl priežasčių, už kurias atsakingas klientas, klientas padengia pagrįstas pardavėjo patirtas išlaidas. Tai netaikoma siuntimo išlaidoms, jei klientas faktiškai naudojasi savo teise atsisakyti sutarties. Grąžinant išlaidas, jei klientas veiksmingai naudojasi teise atsisakyti sutarties, taikomos pardavėjo atšaukimo politikoje numatytos nuostatos.

5.3 Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti sutarties neteisingo ar netinkamo pristatymo sau atveju. Tai taikoma tik tuo atveju, jei pardavėjas nėra atsakingas už prekių nepristatymą, o pardavėjas su tiekėju tinkamai pasirūpino apsidraudimo sandoriu. Pardavėjas dės visas įmanomas pastangas įsigyti prekių. Jei prekės nebus prieinamos arba jos bus tik iš dalies, klientas bus nedelsiant informuotas, o atlygis bus nedelsiant grąžintas.

5.4 Paimti negalima dėl logistinių priežasčių.

6) išlaikymas pavadinime

Jei pardavėjas iš anksto, jis pasilieka teisę į pristatytas prekes, kol bus sumokėta visa sumokėta pirkimo kaina.

7) Atsakomybė už defektus (garantija)

7.1 Jei perkama prekė yra su trūkumais, taikomos įstatymų numatytos atsakomybės už trūkumus nuostatos.

7.2 Jei klientas veikia kaip vartotojas, jo prašoma pateikti skundą pristatytojui dėl pristatytų prekių, turinčių akivaizdžių transporto pažeidimų, ir apie tai informuoti pardavėją. Jei klientas nesilaiko, tai neturi jokios įtakos jo įstatymuose ar sutartyje nustatytoms pretenzijoms dėl trūkumų.

8) Taikytina teisė

8.1 Visiems šalių teisiniams santykiams taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus įstatymus dėl tarptautinio kilnojamųjų prekių pirkimo. Vartotojams šis įstatymų pasirinkimas galioja tik tiek, kiek suteikta apsauga nėra atšaukiama pagal vartotojo įprastinės gyvenamosios vietos valstybės imperatyvias nuostatas.

8.2 Be to, kalbant apie įstatyme numatytą teisę atsisakyti sutarties, šis teisės pasirinkimas netaikomas vartotojams, kurie sutarties sudarymo metu nepriklauso jokiai Europos Sąjungos valstybei narei ir kurių vienintelis gyvenamosios vietos ir pristatymo adresas sutarties sudarymo metu yra už Europos Sąjungos ribų.

9) Jurisdikcija

Jei klientas veikia kaip prekybininkas, juridinis asmuo pagal viešąją teisę arba specialus fondas pagal viešąją teisę, kurio buveinė yra Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje, visų ginčų, kylančių iš šios sutarties, jurisdikcija yra išimtinė pardavėjo verslo vieta. Jei klientas yra ne Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje, pardavėjo verslo vieta yra išimtinė jurisdikcija visiems ginčams, kylantiems iš šios sutarties, jei sutartis ar reikalavimai pagal sutartį gali būti priskirti kliento profesinei ar komercinei veiklai. Tačiau aukščiau nurodytais atvejais pardavėjas bet kokiu atveju turi teisę kreiptis į teismą kliento verslo vietoje.

10) Alternatyvus ginčų sprendimas

10.1 ES Komisija teikia internetinio ginčų sprendimo platformą naudodama šią nuorodą: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ši platforma yra kontaktinis punktas sprendžiant ginčus, kylančius iš pirkimo ar paslaugų pirkimo sutarčių, susijusių su vartotoju, neteismine tvarka.

10.2 Pardavėjas nėra įpareigotas ir nenori dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje vartotojų arbitražo taryboje.

© IT advokatų kontora

DOCID: ##ITK-787db3e514863e28666ba6b81bba8748