BCS UG (ограничена одговорност)
Андреасстрасе 5
59929 Брилон
Германија

Tel.: +49-(0)2961/91091-0
Fax: +49-(0)2961/91091-99
Е-пошта: sales@bcs-computer.com

Регистриран суд: АГ Арнсберг
Регистарски број: HRB 12411

Управен директор: Руедигер Зилаф

Идентификациски број за данок на продажба според § 27 закон за данок на промет: DE318835097

Платформа на Европската комисија за онлајн решавање на споровите: https://ec.europa.eu/odr

Ние не сме обврзани ниту подготвени да учествуваме во постапката за решавање спорови пред арбитражниот одбор на потрошувачите.

DOCID: ##ITK-92382952db0ff40fdd3f40ffc176a048##