BCS UG neemt haar verplichting aan het milieu zeer serieus.
Daarom geven wij u de volgende informatie over het weggooien van batterijen en oude apparaten.

A. Opmerkingen over het weggooien van batterijen

In verband met de verkoop van batterijen of bij de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht u te informeren over het volgende:

Batterijen bevatten waardevolle grondstoffen die schadelijk zijn voor het milieu, maar die wel gerecycled kunnen worden. Oude batterijen mogen daarom niet bij het gewone huisvuil terechtkomen, maar moeten apart worden afgevoerd.

Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. Oude batterijen die wij in ons assortiment hebben of hebben gevoerd, kunt u gratis retourneren naar ons verzendmagazijn (BCS UG, Andreasstrasse 5, D-59929 Brilon).
Als alternatief kunnen eindgebruikers oude batterijen ook inleveren bij gemeentelijke inzamelpunten of recyclingcentra of overal in winkels waar batterijen / oplaadbare batterijen worden verkocht.
De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gegooid.

Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood.
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium.
Hg = batterij bevat meer dan 0,002 massa procent kwik.

Houd rekening met de bovenstaande informatie voor een milieuvriendelijke verwijdering.

B. Opmerkingen over de verwijdering van oude apparaten (elektrische en elektronische apparaten)

De Wet op elektrische en elektronische apparaten (ElektroG) bevat een groot aantal eisen voor de omgang met elektrische en elektronische apparaten. De belangrijkste staan ​​hier vermeld.

1. Aparte verzameling van oude apparaten
Elektrische en elektronische apparatuur die afval is geworden, wordt oude apparatuur genoemd. Eigenaars van oude apparaten moeten hun een gescheiden inzameling van ongesorteerd gemeentelijk afval aanbieden. Met name oude apparaten vallen niet onder het huishoudelijk afval, maar in speciale inzamelings- en retoursystemen.

2. Batterijen en oplaadbare batterijen
Eigenaars van oude apparaten moeten oude batterijen en accu's, die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, van het oude apparaat scheiden voordat ze bij een inzamelpunt worden ingeleverd.

3. Mogelijkheden om oude apparatuur in te leveren
Bezitters van oude apparaten uit particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsdiensten of bij de inzamelpunten die zijn ingericht door fabrikanten of distributeurs in de zin van de ElektroG. Een online overzicht van de ophaal- en inleverpunten vindt u hier: https://www.ear-system.de/earverzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

4. Privacy informatie
Oude apparaten bevatten vaak gevoelige persoonlijke informatie. Dit geldt met name voor informatie- en telecommunicatieapparatuur zoals computers en smartphones. Houd er in uw eigen belang rekening mee dat elke eindgebruiker verantwoordelijk is voor het verwijderen van de gegevens over de te verwijderen afvalapparatuur.

5. Betekenis van het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak
Het symbool van een doorgestreepte afvalcontainer die regelmatig wordt weergegeven op de elektrische en elektronische apparatuur

wijst erop dat aan het einde van zijn levensduur het betreffende apparaat gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval moet worden geregistreerd.

6. Advies over afvalpreventie
Volgens de bepalingen van Richtlijn 2008/98/EU betreffende afvalstoffen en de implementatie ervan in de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie, hebben afvalpreventiemaatregelen over het algemeen voorrang op afvalbeheersmaatregelen. Maatregelen ter voorkoming van afval voor elektrische en elektronische apparatuur omvatten met name het verlengen van de levensduur door defecte apparatuur te repareren en gebruikte apparatuur die in goede staat verkeert te verkopen in plaats van deze op te sturen voor verwijdering. Het federale afvalpreventieprogramma met deelname van de deelstaten bevat meer informatie:
https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unterbeteiligung-der-laender/

8. Wat betekent dat voor jou?

 1. bij overhandiging van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat aan een eindgebruiker, een oud apparaat van de eindgebruiker van hetzelfde type apparaat, dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat, kosteloos terug te nemen op de plaats van de oplevering of in de directe omgeving daarvan, en
 2. Oude apparaten die in geen enkele buitenmaat groter zijn dan 25 cm kunnen in huishoudelijke hoeveelheden gratis worden teruggenomen in de winkel of in de directe omgeving. Het terugsturen van de toestellen is niet gekoppeld aan de aankoop van een elektrisch of elektronisch toestel.

Welke elektrische en elektronische apparaten onder deze regeling vallen, vindt u in de apparatenlijst in bijlage 1 van de ElektroG.

Je hebt de volgende mogelijkheden om je oude toestel terug te sturen:

 • Oude apparaten kunnen worden ingeleverd bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsdiensten of bij de inzamelpunten die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG.
  Een online overzicht van ophaal- en inleverpunten vindt u hier:
  https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf
 • BCS UG voldoet aan haar terugnameverplichting jegens u op grond van de ElektroG. Stuur ons dus gewoon je oude toestel terug.
 • U kunt uw afgedankte elektrische apparatuur natuurlijk ook direct bij ons op locatie inleveren.
  BCS UG
  Andreas Straat 5
  59929 Brilon

Dit is de enige manier om een ​​milieuvriendelijke afvoer te garanderen.