Cuprins

 1. Domeniu
 2. concluzie
 3. retragere
 4. Prețurile și termenele de plată
 5. Conditii de livrare si transport
 6. Reținerea din titlu
 7. Răspunderea pentru defecte (garanție)
 8. Legea aplicabilă
 9. competență
 10. Soluționarea alternativă a litigiilor

1) Domeniul de aplicare

1.1 Acești termeni și condiții generale (denumite în continuare „CG”) ale BCS UG (răspundere limitată) (denumită în continuare „vânzător”) se aplică tuturor contractelor de livrare de bunuri pe care un consumator sau întreprinzător (denumit în continuare „client”) le încheie cu vânzătorul cu privire la vânzătorului mărfurile prezentate în magazinul său online. Includerea condițiilor proprii ale clientului este contrazisă prin prezenta, cu excepția cazului în care s-a convenit altceva.

1.2 Un consumator în sensul acestor termeni și condiții este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt predominant nici comerciale, nici activitatea lor profesională independentă. Un antreprenor în sensul acestor termeni și condiții este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat juridic care, la încheierea unei tranzacții juridice, își exercită activitatea comercială sau profesională independentă.

2) Concluzie

2.1 Descrierile de produse conținute în magazinul online al vânzătorului nu reprezintă oferte obligatorii din partea vânzătorului, ci servesc la trimiterea unei oferte obligatorii de către client.

2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebten in Bezug auf die im.

2.3 Vânzătorul poate accepta oferta clientului în termen de cinci zile,

 • prin trimiterea către client a unei confirmări de ordin scris sau a unei confirmări a comenzii în format text (fax sau e-mail), caz în care primirea confirmării comenzii la client este autoritară;
 • prin livrarea bunurilor comandate către client, caz în care accesul bunurilor la client este decisiv; sau
 • solicitând clientului să plătească după trimiterea comenzii.

Dacă sunt disponibile mai multe dintre alternativele menționate mai sus, contractul se încheie în momentul în care una dintre alternativele menționate mai sus are loc mai întâi. Termenul limită pentru acceptarea ofertei începe în ziua următoare depunerii ofertei de către client pentru a rula și se încheie cu expirarea celei de-a cincea zile, care urmează expedierii ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în perioada menționată anterior, aceasta va fi considerată respingere a ofertei, având drept consecință faptul că clientul nu mai este obligat prin declarația de intenție.

2.4 La trimiterea unei oferte prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului, textul contractului va fi salvat de către vânzător după încheierea contractului și trimis clientului sub formă de text (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare) după trimiterea comenzii sale. Orice altă prevedere a textului contractului de către vânzător nu are loc. Dacă clientul a creat un cont de utilizator în magazinul online al vânzătorului înainte de a-și trimite comanda, datele comenzii vor fi arhivate pe site-ul vânzătorului și pot fi accesate gratuit de către client prin contul său de utilizator protejat prin parolă, furnizând datele de conectare corespunzătoare.

2.5 Înainte de trimiterea obligatorie a comenzii prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului, clientul poate identifica posibile erori de intrare citind cu atenție informațiile afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de intrare poate fi funcția de mărire a browserului, cu ajutorul căreia este mărită reprezentarea pe ecran. Clientul își poate corecta intrările ca parte a procesului de comandă electronică utilizând funcțiile obișnuite de la tastatură și mouse până când face clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.6 Limbile germană și engleză sunt disponibile pentru încheierea contractului.

2.7 Procesarea comenzilor și contactul se efectuează de obicei prin e-mail și procesarea automată a comenzilor. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail dată de acesta pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când folosește filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau de terțe părți însărcinate cu procesarea comenzii pot fi livrate.

3) Retragerea

3.1 Consumatorii au, în general, dreptul de retragere.

3.2 Informații suplimentare privind dreptul de retragere pot fi găsite în politica de anulare a vânzătorului.

3.3 Dreptul de retragere nu se aplică consumatorilor care, la momentul încheierii contractului, nu aparțin niciunui stat membru al Uniunii Europene și al cărui domiciliu și adresa de livrare unică se află în afara Uniunii Europene la momentul încheierii contractului.

4) Preturi si plata

4.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în descrierea produsului vânzătorului, prețurile date sunt prețuri totale care includ impozitul legal pe vânzări. Orice costuri suplimentare de livrare și expediere care pot fi suportate sunt specificate separat în descrierea produsului respectiv.

4.2 În cazul livrărilor către țări din afara Uniunii Europene, pot apărea costuri suplimentare pentru care vânzătorul nu este responsabil și care urmează să fie suportate de către client. Acestea includ, de exemplu, costurile transferului de bani de către instituțiile de credit (de exemplu, comisioane de transfer, comisioane de curs de schimb) sau taxe de import sau taxe (de ex. Taxe vamale). Astfel de costuri pot apărea și în legătură cu transferul de fonduri dacă livrarea nu se face către o țară din afara Uniunii Europene, dar clientul efectuează plata dintr-o țară din afara Uniunii Europene.

4.3 Opțiunile de plată vor fi comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului.

4.4 Dacă a fost convenită plata în avans prin transfer bancar, plata se datorează imediat după încheierea contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit o dată de scadență ulterioară.

5) Condiții de expediere

5.1 Livrarea mărfurilor are loc pe ruta de expediere la adresa de livrare specificată de client, cu excepția cazului în care se convine altfel. La procesarea tranzacției, adresa de livrare dată în procesarea comenzii vânzătorului este decisivă. Cu toate acestea, la alegerea metodei de plată PayPal, adresa de livrare stocată de client la PayPal în momentul plății este decisivă.

5.2 În cazul în care livrarea bunurilor eșuează din motive pentru care clientul este responsabil, acesta va suporta costurile rezonabile suportate de vânzător. Acest lucru nu se aplică în ceea ce privește costurile de expediere în cazul în care clientul își exercită efectiv dreptul de retragere. Pentru costurile de returnare, dacă clientul își exercită dreptul de retragere, se aplică prevederile din politica de anulare a vânzătorului.

5.3 Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din contract în cazul auto-livrării incorecte sau necorespunzătoare. Acest lucru se aplică numai în cazul în care vânzătorul nu este responsabil pentru nelivrare și vânzătorul a încheiat o tranzacție de acoperire specifică cu furnizorul cu grija cuvenită. Vânzătorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a procura bunurile. În cazul indisponibilității sau doar disponibilității parțiale a bunurilor, clientul va fi informat imediat și contravaloarea va fi rambursată imediat.

5.4 Preluarea nu este posibilă din motive logistice.

6) Păstrarea titlu

Dacă vânzătorul avansează în avans, își rezervă dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la plata integrală a prețului de achiziție datorat.

7) Răspunderea pentru defecte (garanție)

7.1 Dacă articolul achiziționat este defect, se aplică prevederile răspunderii legale pentru defecte.

7.2 În cazul în care clientul acționează ca un consumator, i se solicită să se plângă la livrător cu privire la bunurile livrate cu daune de transport evidente și să informeze vânzătorul cu privire la aceasta. Dacă clientul nu se conformează, acest lucru nu are niciun efect asupra pretențiilor sale legale sau contractuale pentru defecte.

8) Legea aplicabilă

8.1 Pentru toate raporturile juridice dintre părți, se aplică legea Republicii Federale Germania, excluzând legile privind achiziționarea internațională de bunuri mobile. Pentru consumatori, această alegere de drept se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă de dispozițiile obligatorii ale legislației statului în care consumatorul își are reședința obișnuită.

8.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadress zum Zeitpun.

9) Jurisdicție

În cazul în care clientul este un comerciant, persoană juridică de drept public sau fond special de drept public înființate pe teritoriul Republicii Federale Germania, singurul loc de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din acest contract este de afaceri a vânzătorului. În cazul în care clientul este stabilit în afara teritoriului Republicii Federale Germania, este de afaceri de competența exclusivă vânzător pentru orice litigii care decurg din acest contract, în cazul în care contractul sau revendicări în conformitate cu acordul comercial al clientului sau activitatea profesională poate fi atribuită. Cu toate acestea, în cazurile de mai sus, vânzătorul are în orice caz dreptul de a apela instanța la sediul clientului.

10) Rezolvarea alternativă a litigiilor

10.1 Comisia UE oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor pe internet, la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Această platformă servește drept punct de contact pentru rezolvarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de achiziții online sau de servicii care implică un consumator.

10.2 Vânzătorul nu este obligat și nici nu dorește să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

© firmă de avocatură IT

DOCID: ##ITK-787db3e514863e28666ba6b81bba8748