Politika odpovedi in obrazec za odpoved

Potrošniki imajo pravico do pravice do odstopa od pogodbe v skladu z naslednjimi pogoji, v katerih je potrošnik vsaka fizična oseba, ki sklene transakcijo za namene, ki jih je mogoče pripisati predvsem niti komercialne, niti samostojno poklicno dejavnost:

A. Politika odpovedi

Odstop

Imate pravico do odstopa od pogodbe v štirinajstih dneh brez navedbe razloga to pogodbo.

Obdobje preklica je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali vi, ki ni prevoznik, imela ali je prevzela zadnje blago.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa, se morate obrniti na nas (BCS UG (omejena odgovornost), Andreasstrasse 5, 59929 Brilon, Nemčija, tel .: + 49- (0) 2961 / 91091-0, faks: + 49- (0) 2961 / 91091- 99, e-pošta: sales@bcs-computer.com) z jasno izjavo (npr. S pismom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) o svoji odločitvi o odpovedi te pogodbe. V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za dvig, vendar to ni obvezno.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Če odstopi od te pogodbe, bomo povrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški oskrbe (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz dejstva, da ste se odločili za način dostave, razen tistih, ki jih ponujajo nam, najcenejši standardna imajo), in takoj vrniti najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko je bila prejela uradno obvestilo o svoji odpovedi te pogodbe z nami. Za ta odplačila, ki jih uporabljamo na enak način plačila, ki ste ga uporabili v izvirni transakciji, razen če je izrecno drugače dogovorjeno; V vsakem primeru boste plačali pristojbine za to vračilo. Mi lahko zadrži povračilo, dokler smo prejeli vrnjenega blaga nazaj, oziroma, dokler ne dokaže, da ste se vrnili blago, kar je prej.

Moraš se takoj in v vsakem primeru najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, na katerega so nas obvestijo o vsakem preklicu te pogodbe za nas ali da opravi vrniti blago. Rok je izpolnjen, če pošljete blago pred štirinajstih dneh.

Imate neposredne stroške vračila blaga.

Morate le, da plača za zmanjšano vrednost blaga, kadar je izguba vrednosti zaradi potreben za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga ravnanje.

Izključitev ali prezgodnja ukinitev pravice do odstopa

Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za pogodbe o dobavi blaga, ki ni montažno in za katerega izdelavo je odločilna posamezna izbira ali odločitev potrošnika ali ki je jasno prilagojena potrošnikovim osebnim potrebam.

Pravica do odstopa predčasno poteče za pogodbe o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zaprti embalaži, če je bil pečat po dostavi odstranjen.

Pravica do odstopa ne velja za potrošnike, ki ob sklenitvi pogodbe ne pripadajo nobeni državi članici Evropske unije in katerih edini prebivališče in naslov za dostavo sta v času sklenitve pogodbe zunaj Evropske unije.

Povezana / financirana podjetja

Če to pogodbo financirate s posojilom in ga kasneje prekličete, vas posojilna pogodba ne zavezuje več, če obe pogodbi tvorita gospodarsko enoto. To je zlasti mogoče domnevati, če smo hkrati vaš posojilodajalec ali če posojilodajalec uporablja naše sodelovanje pri financiranju. Če smo posojilo že prejeli, ko preklic začne veljati ali ko je blago vrnjeno, vaš posojilodajalec v zvezi z vami glede pravnih posledic preklica ali vračila prevzame naše pravice in obveznosti iz financirane pogodbe. Slednje ne velja, če je predmet zadevne pogodbe nakup finančnih instrumentov (npr. Vrednostni papirji, devize ali izvedeni finančni instrumenti). Če se želite kolikor je mogoče izogniti pogodbeni obveznosti, izkoristite svojo pravico do odstopa in tudi odstop od posojilne pogodbe, če imate tudi pravico do odstopa.

Splošne informacije

1) Izogibajte se poškodbam in kontaminaciji blaga. Prosimo, da nam blago vrnete v originalni embalaži z vsemi dodatki in vsemi komponentami embalaže. Po potrebi uporabite zaščitno zunanjo embalažo. Če nimate več originalne embalaže, prosimo, da zagotovite ustrezno embalažo za zadostno zaščito pred poškodbami pri transportu.
2) Prosim, ne vrnite blago k nam plačani prevoz.
3) Upoštevajte, da prej omenjene številke 1-2 niso predpogoj za učinkovito uveljavljanje pravice do odstopa.

B. Izstopni obrazec

Če želite preklicati pogodbo, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.

An

BCS UG (z omejeno odgovornostjo)
Andreasstrasse 5
59929 Brilon
Nemčija
Fax: +49-(0)2961/91091-99
E-pošta: sales@bcs-computer.com

Mi / * (*) s tem prekličem pogodbo, sklenjeno z menoj / mi (*) za nakup naslednjega blaga (*) / opravljanje naslednje storitve (*):

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Odobreno dne (*) ____________ / prejeto dne (*) __________________

________________________________________________________
Ime potrošnika (-ov)

________________________________________________________
Naslov potrošnika (-ov)

________________________________________________________
Potrošnik (-i) (le, če je bil obveščen na papirju)

_________________________
datum

(*) Neustrezno črtajte