BCS UG (përgjegjësi e kufizuar)
Andreasstrasse 5
59929 Brilon
Gjermani

Tel.: +49-(0)2961/91091-0
Fax: +49-(0)2961/91091-99
E-mail: sales@bcs-computer.com

Regjistroni gjykatën: AG Arnsberg
HRB 12411

Drejtor Menaxhues: Ruediger Sielaff

Numri i identifikimit të taksës së shitjes sipas § 27 një ligj tatimi në shitje: DE318835097

Platforma e Komisionit Evropian për online zgjidhjen e konflikteve: https://ec.europa.eu/odr

Ne nuk jemi as të obliguar as të gatshëm të marrin pjesë në procedurën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve para një bordi të arbitrazhit të konsumatorit.

DOCID: ##ITK-92382952db0ff40fdd3f40ffc176a048##