สารบบ

 1. ขอบเขต
 2. ข้อสรุป
 3. การถอนตัว
 4. ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน
 5. เงื่อนไขการจัดส่งและการจัดส่ง
 6. ความคงทนของชื่อ
 7. ความรับผิดสำหรับข้อบกพร่อง (รับประกัน)
 8. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 9. อำนาจศาล
 10. การโต้แย้งข้อพิพาททางเลือก

1) ขอบเขต

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “GTC”) ของ BCS UG (ความรับผิดจำกัด) (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย”) มีผลบังคับใช้กับสัญญาทั้งหมดสำหรับการส่งมอบสินค้าที่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า”) ได้ข้อสรุปกับผู้ขาย ให้กับผู้ขายสินค้าที่นำเสนอในร้านค้าออนไลน์ของตน การรวมเงื่อนไขของลูกค้าเองจะขัดแย้งกันในที่นี้ เว้นแต่จะมีการตกลงอย่างอื่น

1.2 ผู้บริโภคที่อยู่ภายใต้ความหมายของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คือบุคคลธรรมดาที่สรุปธุรกรรมทางกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ที่ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือกิจกรรมทางวิชาชีพที่เป็นอิสระ ผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ความหมายของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามกฎหมายซึ่งเมื่อสรุปธุรกรรมทางกฎหมายกำลังใช้กิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือวิชาชีพอิสระของตน

2) ข้อสรุปของสัญญา

2.1 คำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านค้าออนไลน์ของผู้ขายไม่ได้แสดงถึงข้อเสนอที่มีผลผูกพันในส่วนของผู้ขาย แต่ให้บริการในการยื่นข้อเสนอที่มีผลผูกพันจากลูกค้า

2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren in den Virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsange im Waren

2.3 ผู้ขายสามารถยอมรับข้อเสนอของลูกค้าได้ภายในห้าวัน

 • โดยการส่งคำยืนยันการสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรหรือยืนยันใบสั่งซื้อในรูปแบบข้อความ (แฟกซ์หรืออีเมล) ซึ่งในกรณีนี้การรับใบสั่งซื้อจากลูกค้าจะเป็นแบบเผด็จการหรือ
 • โดยการส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อไปยังลูกค้าซึ่งในกรณีนี้การเข้าถึงสินค้าให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญหรือ
 • โดยขอให้ลูกค้าชำระเงินหลังจากส่งคำสั่งซื้อ

หากมีหลายทางเลือกดังกล่าวสัญญาจะสิ้นสุดลงในเวลาที่ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดังกล่าวเกิดขึ้นก่อน กำหนดเวลาสำหรับการยอมรับข้อเสนอพิเศษจะเริ่มขึ้นในวันหลังจากที่ลูกค้าได้ยื่นข้อเสนอโดยจะดำเนินการและสิ้นสุดลงด้วยวันหมดอายุของวันที่ห้าซึ่งเป็นไปตามการจัดส่งข้อเสนอ หากผู้ขายไม่ยอมรับข้อเสนอพิเศษของลูกค้าภายในระยะเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นการปฏิเสธข้อเสนอโดยมีผลว่าลูกค้าไม่ได้ผูกพันตามการประกาศเจตนาของลูกค้าอีกต่อไป

2.4 เมื่อส่งข้อเสนอผ่านแบบฟอร์มคำสั่งซื้อออนไลน์ของผู้ขายข้อความในสัญญาจะถูกบันทึกโดยผู้ขายหลังจากสรุปสัญญาแล้วและส่งให้ลูกค้าในรูปแบบข้อความ (เช่นอีเมลแฟกซ์หรือจดหมาย) หลังจากที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อแล้ว ไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ของข้อความสัญญาโดยผู้ขาย หากลูกค้าได้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในร้านค้าออนไลน์ของผู้ขายก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อข้อมูลคำสั่งซื้อจะถูกเก็บถาวรในเว็บไซต์ของผู้ขายและลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีผู้ใช้ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านของเขาโดยให้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้อง

2.5 ก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อที่มีผลผูกพันผ่านแบบฟอร์มคำสั่งซื้อออนไลน์ของผู้ขายลูกค้าสามารถระบุข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้โดยอ่านข้อมูลที่แสดงบนหน้าจออย่างละเอียด วิธีการทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรับรู้ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลที่ดีขึ้นอาจเป็นฟังก์ชันการขยายของเบราว์เซอร์โดยใช้การแสดงบนหน้าจอขยาย ลูกค้าสามารถแก้ไขรายการของตนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ฟังก์ชันแป้นพิมพ์และเมาส์ตามปกติจนกว่าเขาจะคลิกปุ่มที่สรุปกระบวนการสั่งซื้อ

2.6 มีภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษสำหรับข้อสรุปของสัญญา

2.7 การประมวลผลคำสั่งซื้อและการติดต่อมักดำเนินการทางอีเมลและการประมวลผลใบสั่งอัตโนมัติ ลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลที่เขาให้ไว้เพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อนั้นถูกต้องเพื่อให้สามารถรับอีเมลที่ส่งโดยผู้ขายได้ตามที่อยู่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ตัวกรองสแปมลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถส่งอีเมลทั้งหมดที่ส่งโดยผู้ขายหรือบุคคลที่สามที่ดำเนินการสั่งซื้อได้

3) สิทธิในการถูกเพิกถอน

3.1 ผู้บริโภคโดยทั่วไปมีสิทธิ์ในการถอน

3.2 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ในการถอนสามารถพบได้ในนโยบายการยกเลิกของผู้ขาย

3.3 สิทธิในการถอนไม่รวมถึงผู้บริโภคที่ไม่ได้อยู่ในสถานะสมาชิกใด ๆ ของสหภาพยุโรป ณ เวลาที่สัญญาสิ้นสุดลงและมีที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวและที่อยู่จัดส่งอยู่นอกสหภาพยุโรปในเวลาที่สัญญาสิ้นสุดลง

4) ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของผู้ขายราคาที่ระบุเป็นราคารวมที่รวมภาษีการขายตามกฎหมาย ค่าจัดส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจะระบุแยกต่างหากในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4.2 ในกรณีของการจัดส่งไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรปอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งผู้ขายจะไม่รับผิดชอบและลูกค้าจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการโอนเงินโดยสถาบันสินเชื่อ (เช่นค่าธรรมเนียมการโอนค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน) หรืออากรขาเข้าหรือภาษี (เช่นภาษีศุลกากร) นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากการโอนเงินหากไม่ได้ทำการจัดส่งไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป แต่ลูกค้าทำการชำระเงินจากประเทศนอกสหภาพยุโรป

4.3 ตัวเลือกการชำระเงินจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในร้านค้าออนไลน์ของผู้ขาย

4.4 หากมีการตกลงการชำระเงินล่วงหน้าด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารการชำระเงินจะครบกำหนดทันทีหลังจากสิ้นสุดสัญญาเว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันในภายหลังวันครบกำหนด

5) เงื่อนไขการจัดส่งและการจัดส่ง

5.1 การจัดส่งสินค้าเกิดขึ้นบนเส้นทางการจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งที่ลูกค้าระบุเว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น เมื่อดำเนินการธุรกรรมที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในการประมวลผลคำสั่งซื้อของผู้ขายจะเป็นเด็ดขาด อย่างไรก็ตามเมื่อเลือกวิธีการชำระเงิน PayPal ที่อยู่จัดส่งที่ลูกค้าจัดเก็บไว้ที่ PayPal ในขณะชำระเงินจะเป็นสิ่งที่เด็ดขาด

5.2 หากการจัดส่งสินค้าล้มเหลวด้วยเหตุผลที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นโดยผู้ขาย สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับค่าขนส่งหากลูกค้าใช้สิทธิ์ในการถอนเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าหากลูกค้าใช้สิทธิ์ในการยกเลิกอย่างมีประสิทธิภาพข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในนโยบายการยกเลิกของผู้ขายจะมีผลบังคับใช้

5.3 ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการถอนตัวจากสัญญาในกรณีที่การจัดส่งด้วยตนเองไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้ขายไม่รับผิดชอบต่อการไม่จัดส่ง และผู้ขายได้สรุปธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงเฉพาะกับซัพพลายเออร์ด้วยความระมัดระวัง ผู้ขายจะพยายามทุกวิถีทางที่เหมาะสมในการจัดหาสินค้า ในกรณีที่สินค้าไม่พร้อมหรือมีเพียงบางส่วนเท่านั้น ลูกค้าจะแจ้งให้ทราบทันทีและจะคืนเงินค่าพิจารณาให้ทันที

5.4 ไม่สามารถรับสินค้าได้ด้วยเหตุผลด้านลอจิสติกส์

6) การเก็บรักษาชื่อ

หากผู้ขายก้าวไปข้างหน้าเขาขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสินค้าที่จัดส่งจนกว่าจะครบถ้วนในราคาที่ซื้อ

7) ความรับผิดสำหรับข้อบกพร่อง (รับประกัน)

7.1 หากสินค้าที่ซื้อมีข้อบกพร่องให้ใช้บทบัญญัติความรับผิดตามกฎหมายสำหรับข้อบกพร่อง

7.2 Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon ใน Kenntnis zu setzen Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche.

8) กฎหมายที่บังคับใช้

8.1 สำหรับความสัมพันธ์ทางกฎหมายทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาจะใช้กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียกเว้นกฎหมายว่าด้วยการซื้อสินค้าระหว่างประเทศที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สำหรับผู้บริโภคการเลือกใช้กฎหมายนี้ใช้เฉพาะในขอบเขตที่การคุ้มครองที่ได้รับจะไม่ถูกเพิกถอนโดยบทบัญญัติที่บังคับของกฎหมายของรัฐที่ผู้บริโภคมีถิ่นที่อยู่เป็นปกติของตน

8.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Woresunkse und Lieferadl Europäischen

9) เขตอำนาจศาล

หากลูกค้าเป็นพ่อค้าบุคคลตามกฎหมายของกฎหมายของรัฐหรือกฎหมายกองทุนพิเศษที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, สถานที่เพียงอย่างเดียวของเขตอำนาจเพื่อขอข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้เป็นธุรกิจของผู้ขาย หากลูกค้ามีการจัดตั้งนอกอาณาเขตของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นธุรกิจของผู้ขายอำนาจพิเศษสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้หากสัญญาหรือการเรียกร้องภายใต้ข้อตกลงการค้าของลูกค้าหรือกิจกรรมที่เป็นมืออาชีพสามารถนำมาประกอบ ผู้ขายมีสิทธิ แต่ในกรณีข้างต้นในกรณีใด ๆ ที่จะเรียกสถานที่ประกอบธุรกิจของลูกค้า

10) การคัดค้านข้อพิพาททางเลือก

10.1 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจัดเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ภายใต้ลิงก์ต่อไปนี้: https://ec.europa.eu/consumers/odr

แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าทางออนไลน์หรือสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค

10.2 ผู้ขายไม่มีภาระผูกพันหรือเต็มใจที่จะเข้าร่วมในขั้นตอนการระงับข้อพิพาทต่อหน้าคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค

©สำนักงานกฎหมายด้านไอที

DOCID: ##ITK-787db3e514863e28666ba6b81bba8748