Zasady anulowania i formularz anulowania

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami, na mocy których konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani samozatrudnione:

A. Zasady anulowania

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny tej umowy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć Tage ab dem Tag, a następnie odesłać do Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. kapelusz.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (BCS UG (z ograniczoną odpowiedzialnością), Andreasstrasse 5, 59929 Brilon, Niemcy, tel .: + 49- (0) 2961 / 91091-0, faks: + 49- (0) 2961 / 91091- 99, e-mail: sales@bcs-computer.com) poprzez wyraźne oświadczenie (np. List wysłany pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz swoją komunikację dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy wszystkie płatności jakie otrzymaliśmy od was, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrany rodzaj dostawy inny niż oferowane przez nas najtańsze Standardowy mają) i spłacić natychmiast później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zgłoszenie zostało przyjęte o swojej rezygnacji z tej umowy z nami. Z tego zwrotu używamy tej samej metody płatności, który został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku będzie pobierana prowizja w tym spłaty. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania zwróconych towarów z powrotem, albo dopóki nie wykazały, że zwracany towar, w zależności co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Wystarczy tylko zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

Wyłączenie lub przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i do których wytworzenia decyduje indywidualny wybór lub ustalenie konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb.

Prawo odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów dostawy nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została zdjęta po dostarczeniu.

Prawo odstąpienia nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w momencie zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyny adres zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

Firma stowarzyszona / finansowana

Jeżeli finansujesz tę umowę pożyczką, a później ją cofasz, nie jesteś już związany umową pożyczki, pod warunkiem, że obie umowy stanowią jednostkę gospodarczą. Należy to założyć w szczególności, gdy jesteśmy jednocześnie Państwa pożyczkodawcą lub gdy Państwa pożyczkodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeżeli pożyczkę otrzymaliśmy już w momencie, gdy odstąpienie od umowy staje się skuteczne lub w momencie zwrotu towaru, Twój pożyczkodawca przejmuje nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do Ciebie w odniesieniu do skutków prawnych odwołania lub zwrotu. To ostatnie nie ma zastosowania, jeżeli przedmiotem niniejszej umowy jest nabycie instrumentów finansowych (np. Papierów wartościowych, walut lub instrumentów pochodnych). Jeśli chcesz w jak największym stopniu uniknąć zobowiązania umownego, skorzystaj z prawa do odstąpienia od umowy, a także odstąpienia od umowy pożyczki, jeśli również przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy.

Informacje ogólne

1) Unikaj uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Proszę zwrócić towar w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania z powrotem do nas. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, zapewnij odpowiednie opakowanie dla wystarczającej ochrony przed uszkodzeniem podczas transportu.
2) Prosimy nie zwracać towaru do nas opłacony przewóz.
3) Należy pamiętać, że wyżej wymienione liczby 1-2 nie są warunkiem skutecznego wykonywania prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz wypłaty

Jeśli chcesz odwołać umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go.

An

BCS UG (limited liability)
Andreas Ulica 5
59929 Brilon
Niemcy
Fax: +49-(0)2961/91091-99
Email: sales@bcs-computer.com

Ja / my (*) niniejszym odwołujemy umowę zawartą przeze mnie / nas (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________

________________________________________________________
Nazwa konsumenta (-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta (ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta (użytkowników) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

_________________________
data

(*) Niepotrzebne skreślić