Annuleringsvoorwaarden en annuleringsformulier

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Persoon ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

A. Annuleringsbeleid

herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BCS UG (beperkte aansprakelijkheid), Andreasstrasse 5, 59929 Brilon, Duitsland, Tel.: + 49- (0) 2961 / 91091-0, Fax: + 49- (0) 2961 / 91091-, informeren. 99, e-mail: sales@bcs-computer.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract op te zeggen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trekken uit dit contract, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten van het aanbod (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een soort van levering anders dan die van ons, goedkoopste Standard hebben gekozen vergoeden hebben), en terug te betalen onmiddellijk uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving is ontvangen over de annulering van dit contract met ons. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval u in rekening gebracht vergoedingen voor deze aflossing. We kunnen terugbetaling totdat we de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen zijn teruggekeerd, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die partij zijn bij het sluiten van de overeenkomst een lidstaat van de Europese Unie, die als enige woonplaats en afleveradres op het moment dat het contract werd buiten de Europese Unie gesloten zijn.

Aangesloten / gefinancierde onderneming

Als u dit contract financiert met een lening en het later herroept, bent u niet langer gebonden aan het leningscontract, mits beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt met name als wij tegelijkertijd uw geldverstrekker zijn of als uw geldverstrekker gebruik maakt van onze medewerking op het gebied van financiering. Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de herroeping ingaat of wanneer de goederen worden geretourneerd, neemt uw geldverstrekker onze rechten en plichten uit de gefinancierde overeenkomst over ten aanzien van u met betrekking tot de juridische gevolgen van de herroeping of teruggave. Dit laatste is niet van toepassing als het onderwerp van dit contract de verwerving van financiële instrumenten (bv. Effecten, deviezen of derivaten) is. Wil je een contractuele verplichting zoveel mogelijk vermijden, maak dan gebruik van je herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als je ook een herroepingsrecht hebt.

Algemene informatie

1) Vermijd schade en contaminatie van de goederen. Stuur de goederen in de originele verpakking terug met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen terug naar ons. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u niet langer over de originele verpakking beschikt, dient u een geschikte verpakking te geven voor voldoende bescherming tegen transportschade.
2) Gelieve de goederen niet franco aan ons te retourneren.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Uitbetalingsformulier

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.

An

BCS UG (beperkte aansprakelijkheid)
Andreas Straat 5
59929 Brilon
Duitsland
Fax: +49-(0)2961/91091-99
E-mail: sales@bcs-computer.com

Hierbij mede (s) Ik / wij (*) terug te trekken uit mijn / ons (*) contract aangegaan voor de aankoop van de volgende goederen (*) / levering van de volgende diensten (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument (en)

________________________________________________________
Adres van de consument (en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)

_________________________
datum

(*) Verwijder eventueel