1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby

1.1 Jsme rádi, že navštěvujete naše webové stránky a děkujeme za váš zájem. V následujícím textu vás budeme informovat o zacházení s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni.

1.2 Osoba odpovědná za zpracování údajů na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je BCS UG (s ručením omezeným), Andreasstrasse 5, 59929 Brilon, Německo, Tel .: + 49- (0) 2961 / 91091-0, fax: +49 - (0) 2961 / 91091-99, e-mail: sales@bcs-computer.com. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3 Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. Objednávky nebo dotazy odpovědné osobě) používá tento web SSL nebo. Šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle řetězce znaků „https: //“ a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Sběr dat při návštěvě našeho webu

V případě pouhého informativního využití našeho webu, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytujeme informace, shromažďujeme pouze data, která váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. "Soubory protokolu serverů"). Při návštěvě našeho webu shromažďujeme následující informace, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení webových stránek:

 • Náš navštěvovaný web
 • Datum a čas v době přístupu
 • Množství dat odeslaných v bajtech
 • Zdroj / odkaz, ze kterého jste přišli na stránku
 • Použité prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Použitá adresa IP (případně v anonymní podobě)

Zpracování se provádí v souladu s článkem 6 odst. 1. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Přenos nebo jiné využití dat se neuskuteční. Vyhrazujeme si však právo retrospektivně kontrolovat protokoly serveru, pokud konkrétní důkazy poukazují na nezákonné použití.

3)

Aby byla návštěva našeho webu atraktivní a umožnila používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po skončení relace prohlížeče, tj. Po ukončení prohlížeče (tzv. Relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem zařízení a umožňují vám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (tzv. Trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají konkrétní informace o uživateli, jako jsou data prohlížeče a umístění, stejně jako hodnoty IP adresy, v individuální míře. Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Trvání každého úložiště cookie najdete v přehledu nastavení cookies vašeho webového prohlížeče.

Některé soubory cookie se používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. Zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivými cookies, které používáme, je zpracování prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR buď k provedení smlouvy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR v případě uděleného souhlasu nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů o co nejlepší funkčnost webové stránky a efektivní a vstřícný design návštěvy stránky.

Vezměte prosím na vědomí, že můžete nastavit prohlížeč, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a individuálně rozhodli o jejich přijetí nebo vyloučit přijetí cookies pro konkrétní případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem správy cookie. To je popsáno v nabídce Nápověda každého prohlížeče, které vysvětluje, jak změnit nastavení souborů cookie. Ty se nacházejí v příslušném prohlížeči pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=cs
Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies

Vezměte prosím na vědomí, že pokud cookies neakceptujete, funkce našeho webu mohou být omezená.

4) kontaktujte nás

Když nás kontaktujete (např. Pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu), shromažďujeme osobní údaje. Které údaje se shromažďují při použití kontaktního formuláře, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje se ukládají a používají výlučně za účelem zodpovězení vašeho požadavku nebo za účelem navázání kontaktu a související technické správy. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Pokud je váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl.6 odst.1 písm. B) GDPR. Po zpracování vaší žádosti budou vaše údaje smazány. To je případ, pokud lze z okolností vyvodit, že předmětná záležitost byla konečně vyjasněna a za předpokladu, že neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání.

5) Zpracování dat při otevření zákaznického účtu a ke zpracování smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, osobní údaje budou i nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete při plnění smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, lze vidět z příslušných vstupních formulářů. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Údaje, které poskytnete, ukládáme a používáme pro zpracování smlouvy. Po uzavření smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data zablokována s ohledem na dobu uchovávání daňových a obchodních zákonů a po uplynutí těchto lhůt budou smazána, ledaže byste výslovně souhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo zákonem povoleným dalším používáním údajů z naší strany je vyhrazeno byl.

6) Použití zákaznických údajů pro přímou reklamu

6.1 Registrace do e-mailového zpravodaje

Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, zašleme Vám pravidelné informace o našich nabídkách. Povinnou informací pro zasílání newsletteru je pouze vaše e-mailová adresa. Specifikace dalších údajů je dobrovolná a bude použita k osobnímu oslovení. Pro zasílání newsletteru používáme tzv. Double opt-in postup. To znamená, že vám zašleme pouze e-mailový zpravodaj, pokud nám výslovně potvrdíte, že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail s žádostí o potvrzení kliknutím na odkaz, který chcete v budoucnu obdržet.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1. GDPR. Při registraci k odběru novinek, šetříme váš od poskytovatele internetových služeb (ISP) registrovaná IP adresa a datum a čas zápisu, aby rozuměl možného zneužití vaší e-mailové adresy na pozdější dobu. Údaje shromážděné při registraci do informačního bulletinu budou využívány výhradně pro propagační účely prostřednictvím informačního bulletinu. Newsletter můžete kdykoli zrušit prostřednictvím poskytnutého odkazu v informačním bulletinu nebo zasláním zprávy výše uvedené osobě. Po logoff svou e-mailovou adresu, bude okamžitě odstraněn z našeho newsletteru mailing listu pokud jste výslovně souhlasili s dalším využitím vašich dat nebo vyhrazujeme neuvažuje za použití dat, která má povoleno zákonem a které jsme informovali v tomto prohlášení.

6.2 Odesílání zpravodaje prostřednictvím služby rapidmail

Odeslání našeho e-mailového zpravodaje probíhá prostřednictvím poskytovatele technických služeb rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg ("rapidmail"), na který předáváme Vaše údaje poskytnuté při registraci newsletteru. Tento převod se provádí v souladu s článkem 6 odst. 1 lit. f DSGVO slouží našemu legitimnímu zájmu o používání propagačního, bezpečného a uživatelsky přívětivého informačního systému. Údaje, které jste zadali, abyste mohli dostávat newsletter (např. E-mailovou adresu), budou uloženy na serverech rapidmailu v Německu.

rapidmail používá tyto informace pro odeslání a statistické vyhodnocení newsletteru v našem zastoupení. Pro vyhodnocení jsou e-maily zasílány tzv. Web beacons nebo sledovací pixely, které představují obrazové soubory s jedním pixelem uložené na našich webových stránkách. To bude určovat, zda byla otevřena zpráva newsletteru a které odkazy mohou být kliknuty. Pomocí tzv. Sledování konverzí lze také analyzovat, zda po kliknutí na odkaz v newsletteru proběhla předdefinovaná akce (např. Nákup produktu na našich webových stránkách). Kromě toho jsou shromažďovány technické informace (např. Čas vyhledávání, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Údaje jsou shromažďovány výhradně pseudonymizovány a nejsou propojeny s vašimi jinými osobními údaji, přímý osobní odkaz je vyloučen. Tyto údaje slouží pouze pro statistickou analýzu kampaní zpravodaje. Výsledky těchto analýz lze využít k lepšímu přizpůsobení budoucích zpravodajů zájmům příjemců.

Pokud chcete vznést námitky proti analýze dat pro účely statistického hodnocení, musíte se odhlásit z odběru newsletteru.

Uzavřeli jsme smlouvu na zpracování smluv s rapidmailem, ve které se zavazujeme rapidmail chránit data našich zákazníků a předávat je třetím stranám.

Další informace o soukromí služby rapidmail naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů služby rapidmail: https://www.rapidmail.de/datenschutz

7) Zpracování dat pro zpracování objednávek

7.1 Na zpracování vaší objednávky spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo zčásti podporují při provádění uzavřených smluv. Určité osobní údaje jsou těmto poskytovatelům služeb předávány v souladu s následujícími informacemi.

Osobní údaje, které jsme shromáždili, budou předány dopravní společnosti pověřené dodávkou, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Pokud je to nezbytné pro zpracování plateb, předáváme vaše platební údaje pověřené úvěrové instituci v rámci zpracování plateb. Pokud se používají poskytovatelé platebních služeb, budeme vás výslovně informovat níže. Právní základ pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

7.2 Využívání poskytovatelů platebních služeb (platební služby)

- Klarno
Pokud zvolíte platební službu Klarna, bude platba zpracována prostřednictvím Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „Klarna“). Aby bylo možné zpracovat platbu, vaše osobní údaje (jméno a příjmení, ulice, číslo domu, PSČ, město, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa IP), jakož i údaje týkající se objednávky (např. částka faktury, položka, způsob doručení) předaná společnosti Klarna za účelem ověření totožnosti a kontroly kreditu za předpokladu, že jste nám dal souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO s tím výslovně souhlasil v rámci procesu objednávání. Na které úvěrové agentury mohou být vaše data předávána zde:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. Skóre). Pokud jsou výsledky skóre zahrnuty do výsledku úvěrové zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Údaje o adrese se používají mimo jiné k výpočtu hodnot skóre. Klarna používá informace, které dostává, o statistické pravděpodobnosti prodlení s platbou pro vyvážené rozhodnutí o založení, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu.
Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy osobě odpovědné za zpracování dat nebo společnosti Klarna. Klarna však může mít stále právo zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi v předpisech společnosti Klarna o ochraně údajů pro subjekty údajů se sídlem v Německu https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
nebo pro postižené se sídlem v Rakousku https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
léčit.
- Mikroplatba
Pokud zvolíte platební metodu nabízenou poskytovatelem platebních služeb „Micropayment“, bude platba zpracována společností Micropayment GmbH, Scharnweberstraße 69, 12587 Berlin, které obdržíme informace, které jste poskytli během objednávkového procesu, spolu s informacemi o vašem objednávka podle čl. 6 písm. b GDPR. Vaše údaje jsou předávány výlučně za účelem zpracování plateb u poskytovatele platebních služeb Micropayment a pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel.
- Paypal
Při platbě přes PayPal, kreditní kartu přes PayPal, inkaso přes PayPal nebo - pokud je nabízeno - „nákup na účet“ nebo „splátková platba“ přes PayPal, poskytneme vaše platební údaje společnosti PayPal (Evropa) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“), pokračujte. Převod probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR a pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb.
Společnost PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu pro platební metody kreditní karty prostřednictvím systému PayPal, inkasa prostřednictvím systému PayPal nebo - je -li nabízeno - „nákup na účet“ nebo „platba na splátky“ prostřednictvím systému PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány úvěrovým agenturám v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na určení vaší solventnosti. PayPal používá výsledek kontroly kreditu s ohledem na statistickou pravděpodobnost selhání pro účely rozhodování o poskytnutí příslušné platební metody. Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (takzvané hodnoty skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty ve výsledku úvěrové zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje, ale není omezen na, adresní údaje. Další informace o ochraně údajů, včetně použitých úvěrových agentur, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
K tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli podat námitku zasláním zprávy do služby PayPal. Služba PayPal však může i nadále být oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nutné pro smluvní platbu.

8) Použití živého chatovacího systému

LiveZilla (LiveZilla GmbH)
Tento web využívá technologie společnosti LiveZilla GmbH, Ekkehardstraße 10, 78224 Singen (www.livezilla.net/home/en/) ke generování anonymizovaných údajů pro účely webové analýzy a k provozování systému živého chatu, který se používá k zodpovězení živé podpory - Slouží žádosti, shromážděné a uložené. Z těchto anonymizovaných údajů lze pod pseudonymem vytvořit profily použití. Mohou být použity soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka. Soubory cookie umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Pokud se informace shromážděné tímto způsobem vztahují k osobě, jsou zpracovávány v souladu s čl.6 odst.1 písm. F) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o efektivní služby zákazníkům a statistické analýzy chování uživatelů pro účely optimalizace.
Údaje shromážděné pomocí technologií LiveZilla nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka tohoto webu a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez samostatně uděleného souhlasu dotčené osoby. Aby se zabránilo ukládání souborů cookie LiveZilla, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby již v budoucnu nemohly být soubory cookie ukládány do vašeho počítače nebo aby byly odstraněny již uložené soubory cookie. Vypnutí všech souborů cookie však může znamenat, že některé funkce na našich webových stránkách již nelze provádět. Proti shromažďování a ukládání údajů za účelem vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu můžete kdykoli s účinností do budoucna vznést námitku zasláním námitky neformálně e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v otisku.

9) dotyčné osoby

9.1 Platné zákony o ochraně osobních údajů vám poskytují komplexní práva na ochranu osobních údajů (informační a intervenční práva) odpovědné osobě, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů, o kterých vás informujeme níže:

 • Přímo pod článkem 15 DSGVO. Mají zejména právo na informace o svých zpracovávaných nás účely zpracování osobních údajů, kategorie zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byla vaše data zpřístupněny, nebo jsou plánovány skladovatelnost a stálost nebo kritéria pro stanovení doby platnosti, existence práva na opravy, výmazu či omezení úprav objektu na zpracování reklamace s regulačním orgánem se zdrojem vašich informací v případě, že nebyly shromážděny u nás od vás, existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování a případně smysluplné informace o zúčastněných logice a ti rozsahu v pochybnost a požadovaného dopadu takového zpracování, stejně jako právo na informace, které zaručuje v souladu s čl. 46 DSGVO na Weiterlei vaše data do třetích zemí;
 • Právo na opravu podle článku 16 DSGVO: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů týkajících se vás a / nebo dokončení neúplných údajů, která jste u nás uložili;
 • Právo smazat podle článku 17 DSGVO. Máte právo smazat své osobní údaje v případě, že požadavky článku 17 1 odstavce požadovat DSGVO ... Je však třeba toto právo neexistuje, zejména pokud zpracování uplatnit své právo na svobodu projevu a informací, ke splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem;
 • Právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 DSGVO. Musíte vyžadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud je sporná opravit vaše data budou kontrolovány při odmítnutí odstranění Vašich údajů z důvodu nesprávného zpracování dat a místo toho pravého omezení zpracování vašeho požadavku dat, pokud potřebujete data pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem poté, co jsme již služeb nebo že údaje o účelu dosáhnout, pokud jste podali námitku na základě vaší konkrétní situaci, když ještě není jisté, zda naše legitimní Důvody převažují;
 • Právo na informace podle článku 19 DSGVO. Už jste měl právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování v porovnání s odpovědnými tvrzením, že je povinen všem příjemcům, na které se osobní údaje týkající se Vaší osoby byly vystaveny, tento opravu nebo zničení dat nebo Oznámení o omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo nepředstavuje nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích.
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 DSGVO: Musíte se dostat do strukturovaného, ​​konzistentní a maschinenlesebaren formátu nebo požádat o převod do jiného poplatku, pokud je to technicky proveditelné, právo zveřejnit vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ;.
 • . 7 DSGVO právo na odvolání souhlasu podle článku 3 odst. Vždy musíte odvolat do budoucna ten správný jednou dal souhlas se zpracováním dat. V případě stažení okamžitě odstraníme dotyčné údaje, pokud další zpracování nemůže být založeno na právním základu pro bezmocné zpracování. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do zrušení;
 • Právo podat stížnost v souladu s čl. 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v Členský stát vašeho bydliště, vašeho pracoviště nebo místa údajného protiprávního jednání.

9.2 Právo na námitku

KDYŽ JSME úrokový ÚVAHÁCH vašich osobních údajů vzhledem k naší převažující zájem na PROCESU, máte právo kdykoliv TERM z důvodů vyplývajících z jejich situaci znázorněné proti zpracování jsou v rozporu s účinné pouze do budoucna odvolání.
MAKE užívacího práva, přestaneme zpracování údajů údaje. Dokončovací ZŮSTÁVÁ VUT vyhrazena Když jsme povinnou ochranu dobročinné účely PRO ZPRACOVÁNÍ může ukázat své zájmy základních práv a svobod pro vážení nebo pokud zpracováním při jejich vymáhání, výkon nebo obranu právních nároků před slouží.

Jsou vaše osobní údaje zpracovávány z naší strany adresných reklamních zásilek DO PROVOZU mají právo KDYKOLI PROTI opozici vůči ZPRACOVÁNÍ osobních údajů předmětů zakončených Pro účely takové reklamy odvolání. MŮŽETE námitky jako je popsáno výše cvičení.

POUŽÍVEJTE POUŽITÍ VAŠEHO PRÁVA NA NEPŘEDVÍDATELNÉ ÚROVNI, DOPLŇUJEME ZPRACOVÁNÍ DÁT ZPŮSOBENÝCH PRO PŘÍMÝ PŘIJETÍ.

10) Doba ukládání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů je založena na příslušném právním základu, účelu zpracování a případně dodatečně na základě příslušného zákonného období uchovávání (např. Obchodní a daňové lhůty).

Při zpracování osobních údajů na základě výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. tyto údaje jsou uchovávány až do doby, než osoba svůj souhlas stáhne.

Existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou v rámci právních nebo podobných povinností založeny na čl. 6 odst. 1 lit. b) DSGVO jsou zpracovávány, tyto údaje jsou běžně vymazávány po uplynutí doby uchovávání, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy a / nebo pokud neexistuje oprávněný zájem o opětovné uskladnění na naší straně.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 lit. f) DSGVO budou tyto údaje uchovávány, dokud dotyčná osoba neuplatní své právo vznést námitky podle článku 21 odst. 1 DSGVO, pokud nedokážeme prokázat závažné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Při zpracování osobních údajů za účelem přímé reklamy na základě čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO tyto údaje budou uloženy, dokud dotyčná osoba neuplatní své právo vznést námitku podle článku 21 odst. 2 DSGVO.

Pokud není v dalších informacích v této deklaraci o specifických situacích zpracování uvedeno jinak, uložené osobní údaje budou vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

© IT advokátní kancelář